Bookmark and Share     Sitemap    
Enhedslisten Rebild
 
 

Bitt skriver

Skifergas truer drikkevandet

Enhedslisten Rebild har netop afholdt et offentligt møde med overskriften: ”Skifergas Nej Tak”, hvor der især var fokus på, hvordan udvinding af skifergas truer vores drikkevand.

Den metode, man bruger til at udvinde skifergas, kaldes fracking, hvor store mængder vand sammen med sand og kemikalier pumpes ned i undergrunden. Erfaringer fra boringer i andre lande viser en reel risiko for, at kemikalierne siver ud i drikkevandet.
I Danmark stilles der store krav til beskyttelse af drikkevandet. Kommunerne skal etablere ”Områder af særlig drikkevandsinteresse”. Derfor forstår vi ikke, hvorfor folketinget har givet det franske energiselskab Total lov til at bore efter og udvinde skifergas i Danmark.
I USA har flere stater allerede forbudt udvinding af skifergas på grund af faren for kemikalier i drikkevandet. Det samme forbud er indført i flere europæiske lande, herunder Frankrig.

Udover faren for kemikalier i drikkevandet, er der desuden stor risiko for at der bores ned i et skiferlag, som indeholder lavradioaktive stoffer. Er det virkelig det værd?
Skal skifergassen pumpes op kræver det enorme mængder af rent drikkevand. Ét boretårn alene kræver mellem 15 – 20 millioner liter vand.

Vi synes, at forsøgene med at udvinde skifergas er at spille hasard med kommende generationers mulighed for rent drikkevand. Derfor foreslår Enhedslisten også at prøveboringerne stoppes.

Folketingsmedlem Per Clausen skulle have holdt oplægget, men blev forhindret. I stedet kom Enhedslistens nordjyske folketingskandidat Peder Hvelplund. Peder er selv aktiv i bevægelsen ”Skifergas – Nej Tak” og kommer i den lejr, der er etableret ved Dybvad. Peder afrundede med at opfordre folk til at tage op til lejren, der ligger på adressen Skævevej 100 i Dybvad. Denne opfordring er hermed givet videre.


 

 

 

Bent skriver:

Det kræver godt helbred at være syg i Rebild kommune:
Tillykke til Klaus Bo Døssing. Sørgeligt at du sammen med 3F skulle hele vejen igennem systemet til Ankestyrelsen for at vinde en sag over Rebild kommune. Enhedslisten Rebild kræver en forklaring. Hvordan kan det være at Rebild kommune igen og igen skal kendes for disse dårlige sager? Er der noget galt med beslutningsprocesserne eller den måde kommunen håndhæver loven? Under alle omstændigheder kræver det en forklaring!

 

Bitt skriver

Stop prøveboringerne efter skifergas

”Min holdning. Drop kul og olie. Grøn fremtid er prisen værd” Dette grønne valgkampsslogan kommer fra De Radikales formand Morten Østergaard.

Jeg er helt enig i denne holdning, men jeg efterlyser handling bag ordene. Handling  - hvor De Radikale får stoppet prøveboringerne efter skifergas , som det franske  energiselskab Total netop er startet på ved Dybvad i Vendsyssel.

Greenpeace refererer til flere forskningsresultater, som peger på, at udvinding af skifergas ved hjælp af fracking er så farlig for miljø og sundhed, at den helt bør forbydes. Der bliver advaret om spredning af giftige kemikalier og radioaktive stoffer, hormonforstyrrelser, nedsat fertilitet, kræft og andre helbredsproblemer.

En række amerikanske delstater og flere europæiske lande har indført forbud mod fracking.  

Så – Radikale – hvad nøler I for? Lad handling følge jeres ord. Få stoppet prøveboringerne efter skifergas i Dybvad, ja i hele Danmark.

”Det er prisen værd!!

 

 

Chr. Juhl skriver:

Læserbrev til Folketidende. 


454.215 KRONER
Det tal er i denne uge synlig på busser, togstationer og i aviser i en ny kampagne fra partiet Venstre Den er rettet mod kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om grove manipulationer.
Beløbet over kontanthjælpen til to og ikke én kontanthjælpsmodtager.
Så start med at halvere beløbet, hvis det skal sammenlignes med en lønindkomst.
Oveni kontanthjælpen lægger Venstre børnecheck, friplads i daginstitution og boligsikring. Men disse ydelser modtager man også, når man har et arbejde med lav løn. De sammenligner kontanthjælpen inklusive ydelser med en lavtlønsindkomst uden de samme ydelser.
Når Inger Støjberg (V) bruger tallet til at sige, at det ikke kan betale sig at arbejde i Danmark, er det usandt.
Faktum er, at selvom du sammenligner kontanthjælp med selv det mest lavtlønnede, overenskomstdækkede fuldtidsjob, kan det sagtens betale sig gå fra kontanthjælp til arbejde.
Venstre giver det indtryk, at kontanthjælpsmodtagere bare kan vælge ikke at arbejde. Det er også usandt. For at modtage kontanthjælp skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt søgende. Nej til et jobtilbud som kassedame eller jordbærplukker, betyder, at kassen er lukket. Alt det ved Venstre udmærket godt.
Jeg håber Venstre fortsætter den useriøse linje. Så bliver det ikke svært at slå dem i den kommende valgkamp.
Danske vælgere er heldigvis ikke så dumme, at de hopper på den slags propaganda.
Christian Juhl
Arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten
 

 

Enhedslisten Rebild v/ Robert Svendsen | Nykirkevej 2, 9520 Skørping  | Tlf.: 25 77 11 35 | enhedslistenrebild@gmail.com